ചോക്ലേറ്റ് പേസ്ട്രി കേക്ക്

വളരെ പെട്ടന്ന് ചോക്ലേറ്റ് പേസ്ട്രി കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം

ആഘോഷവേളകളിൽ കേക്കാണ് താരം. ഇതിനായി വിവിധ നിറത്തിലും രുചിയിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള കേക്കുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പെട്ടന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ചോക്ലേറ്റ് പേസ്ട്രി കേക്കിനെ പരിചയപ്പെടാം.

മസാല ദോശയും ചില സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കഥകളും

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like