പെസഹാ അപ്പം

അന്ത്യത്താഴ വിരുന്നിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലിന്റെ ഭാഗമായിയാണ് പെസഹാ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെസഹാ വ്യാഴത്തില്‍ ഒഴിച്ചു കൂടാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പവും പാലും. ഈ ദിവസം വൈകുന്നേരം ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങളില്‍ ഇവ ഉണ്ടാക്കും. ചരിത്ര പരമായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം എന്ന് നോക്കാം ...

പെസഹായുടെ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ !

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like