1. ഒരു പുഴക്കാലം , 2.അമ്മ , 3.യക്ഷി

എഴുത്തകത്തിലെ മികച്ച രചനകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എഴുത്തരങ്ങ്..

എപ്പിസോഡ് 1 :- ***************************************** കഥ : യക്ഷി രചന : സച്ചിൻ എസ് കൊച്ചുഞാറ്റുവീട്ടിൽ,വൈക്കം അവതരണം : ബബിത പീതാംബരൻ,കോഴിക്കോട് ***************************************** കഥ : ഒരു പുഴക്കാലം രചന : നിതിൻ ജെ ഓണംപള്ളി , മങ്കൊമ്പ് അവതരണം : ബിസ്മിത സാഗർ, തിരുവനന്തപുരം ***************************************** കവിത : അമ്മ രചന & അവതരണം : ശിൽപ മോഹൻ നിരവിൽപ്പുഴ,വയനാട്

Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like