എഴുത്തകം സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മ അവതരിപ്പിക്കുന്ന "മഴ"

 ഡോക്ടർ എബി ലൂക്കോസിന്റെ  മഴ എന്ന കഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മുക്ക് ആസ്വദിക്കാം... എല്ലാവരും കഥ കേൾക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ..


എഴുത്തരങ്ങ് :: എഴുത്തകം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ മികച്ച കൃതികൾ പരിചയപെടുത്തുന്ന റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം. ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കഥ ആണ്. കഥ: മഴ

രചന, അവതരണം: ഡോ. എബി ലൂക്കോസ് ഇരുമ്പനംAuthor
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like