സാമൂഹിക തിന്മകൾ വർധിക്കുന്നുവോ? അവലോകനം - ബെന്നി ജോസഫ് ജനപക്ഷം

ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജന വിഭാഗത്തിന്റെയും ശബ്ദം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു ബെന്നി ജോസഫ്

ജാതി, മതം, രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ക്രമക്കേടുകളും ഉള്ളത് പോലെ പറയുന്ന ആൾ ആണ് ജനപക്ഷം ശ്രീ.ബെന്നി ജോസഫ്. അദ്ദേഹം ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജന വിഭാഗത്തിന്റെയും ശബ്ദം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹിക തിന്മകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന അവലോകനത്തിലേക്ക്.

യമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസില്‍ പുതിയ വാദവുമായി പ്രതികള്‍

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like