എൻ മലയാളം പ്രഭാത ചിന്ത

കഥയും കാര്യവും Ep. 21

നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളെ എങ്ങനെ സമിപിക്കണം.നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ടെൻഷനുള്ള വ്യക്തിയാണോ, എങ്കിൽ വെറും 90 സെക്കന്റ് മാത്രമുള്ള ഈ വീഡിയോ കാണാൻ മടിക്കരുത്.


Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like