കഥയും കാര്യവും Ep 19

എൻ മലയാളം പ്രഭാത ചിന്ത

വളരെ നല്ലൊരു അവതരണ ശൈലിയിലൂടെ കഥയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ജീവിത വഴികൾ എളുപ്പമുള്ളതാക്കൻ സഹായിക്കുകയാണ് fr ഷാജൻ 90 സെക്കന്റ് മാത്രം നീളമുള്ള ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോയിലൂടെ

കഥയും കാര്യവും Ep. 18

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like