എഴുത്തകം സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മ അവതരിപ്പിക്കുന്ന "ഓട്ടോഗ്രാഫ്"

ഒരു പഴയ നഷ്ടപ്രണയത്തിന്റെ ഓർമയും പ്രവാസിയുടെ നൊമ്പരങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട വരികൾക്ക് ജീവൻ കൊടുത്ത അവതരണം.

ഇവയ്ക്കൊത്ത ദൃശ്യാവിഷ്കാരം.

രചന: സുഗുണ സന്തോഷ്  

അവതരണം: ഷൈജു പി എം  Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like