തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 15

സിനിമയിലെ ട്വിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ എഴുതാം

സിനിമയിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾ (ട്വിസ്റ്റുകൾ) എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകനെ സിനിമയിലേക്കി മുഴുകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ഘടകമാണ്. സിനിമയിലെ intresting ട്വിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിന്റെ നിർണായക ഘടകങ്ങൾ

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like