തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 9

പ്രേക്ഷകനെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള പൊടികൈ 

പ്രേക്ഷകനെ സിനിമയുടെ അവസാനംവരെ പിടിച്ചിരുത്താൻ ഹോളീവുഡ് തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രം ആണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

എഴുതപ്പെട്ട തിരക്കഥകളെല്ലാം 7 തരം മാത്രമോ?

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like