ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി

  • Posted on February 10, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 77 Views

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കെൽട്രോണിൽ ഒരു വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫയർ & സേഫ്റ്റി കോഴ്‌സിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്ടു, ഐ.ടി.ഐ, ഡിപ്ലോമ എന്നിവയാണ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ksg.keltron.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപേക്ഷ ഫോം ലഭ്യമാണെന്ന് കെൽട്രോൺ നോളജ് സെന്റർ മേധാവി അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7561866186, 9388338357

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like