കൊച്ചിയിൽ നാവികസേന ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു ഒരാൾ മരിച്ചു

പരീക്ഷണ പറക്കലിനിടെയാണ് അപകടം നടന്നത്

കൊച്ചി:  കൊച്ചിയിൽ നാവികസേന ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു ഒരാൾ മരിച്ചു. നാവികസേന ആസ്ഥാനം ഐ എൻ എസ് ഗരുഡ റൺവേയിലാണ് അപകടം. നാവികനാണ് മരിച്ചത്. ഹെലികോപ്റ്റർ നാവിക സേനയുടേതാണ്. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ രണ്ടുപേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരു നാവികന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. അപകടത്തിൽ പെട്ടത് ചേതക്ക് എന്ന ഹെലോകോപ്റ്ററാണ് പരീക്ഷണ പറക്കലിനിടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.

Author
No Image
Journalist

Dency Dominic

No description...

You May Also Like