സിനിമ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം സർക്കാർ ആപ്പിലൂടെ

 ‘എൻ്റെ ഷോ’ എന്ന പേരിലാണ് ആപ് പുറത്തിറക്കുക

സർക്കാർ ആപ്പിലൂടെ ഇനി സിനിമാ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. വെബ്സൈറ്റും ആപ്ലിക്കേഷനുമായി കേരള സർക്കാർ. ‘എൻ്റെ ഷോ’ എന്ന പേരിലാണ് ആപ് പുറത്തിറക്കുക. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കെഎസ്എഫ്ഡിസിയുടെ പതിനാറ് തിയേറ്ററുകളിൽ ആപ്പ് മുഖേനെ ടിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും. ജനുവരിയോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. എൻ്റെ ഷോ ആപ്പിലൂടെ സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരു ടിക്കറ്റിന് ഒന്നര രൂപ മാത്രമാണ് അധികമായി നൽകേണ്ടിവരിക. സാധാരണയായുള്ള സിനിമാ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആപ്പുകളെയും വെബ്സൈറ്റുകളെയും പോലെയാണ് ആപ് പ്രവർത്തിക്കുക.

എൻ്റെ ഷോ ആപ്പിലൂടെയുള്ള ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിലൂടെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കാൻ സർക്കാരിനാകും. വിറ്റുപോയ ടിക്കറ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിനും നിർമാതാക്കൾക്കും തിയേറ്റർ ഉടമകൾക്കും ലഭ്യമാകുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത.

ചില ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആപ്പുകൾ പണം വാങ്ങി സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിനായുള്ള ആപ് പുറത്തിറക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരു ടിക്കറ്റിന് 25 രൂപ  വരെ ഈടാക്കി ഇവർ വൻ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്.

സിനിമാ ടിക്കറ്റിങ് ആപ്പുകൾക്ക് സ്വന്തമായി ആപ്പും വെബ്സൈറ്റുമുള്ള തിയേറ്ററുകൾക്കും എൻ്റെ ഷോ ആപ്പിലൂടെയായിരിക്കും ഇനി ടിക്കറ്റ് വിതരണം നടത്താനാകുക. ചലച്ചിത്ര ക്ഷേമനിധിയിലേക്കുള്ള വിഹിതവും വിനോദ നികുതിയും ഉറപ്പുവരുത്തുകയെന്നതാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം.18 ശതമാനം ജിഎസ്ടിക്കും എട്ടരശതമാനം വിനോദനികുതിക്കും പുറമെ സെസ് ഇനത്തിൽ മൂന്ന് രൂപ ചലച്ചിത്ര ക്ഷേമനിധിയിലേക്കുള്ള വിഹിതമായി ഓരോ ടിക്കറ്റിലും ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ, ഈ തുക പലപ്പോഴും പല തിയേറ്ററുകളും അടയ്ക്കാറില്ല. എല്ലാ ഡിജിറ്റലാകുന്ന കാലത്ത് സിനിമാ ടിക്കറ്റും ആപ്പിലൂടെ.

-സി.ഡി. സുനീഷ്-

Author
No Image
Journalist

Dency Dominic

No description...

You May Also Like