പുൽക്കൂട്ടിലെ തിരുപ്പിറവി

പുൽക്കൂട്ടിൽ ഭൂജാതനായ യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗാനം കേട്ട് നോക്കാം

വ്രതശുദ്ധിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും, പരിത്യാഗത്തിന്റെയും 25 - ദിനങ്ങൾ, ക്രിസ്തുമസിനായി  ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭ  ഒരുങ്ങുന്ന ഈ  മനോഹര വേളയിൽ പുൽക്കൂട്ടിൽ ഭൂജാതനായ യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗാനം കേട്ട് നോക്കാം.

ഈശോ നിൻ മഹത്വം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like