തീരാ രാവും

അഫ്‌സൽ യൂസഫ് രചിച്ച ഒരു മലയാളം പ്രണയഗാനമാണ് തീര രാവും. കവിപ്രസാദ് ഗോപിനാഥ് എഴുതിയ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷഹനാസ് അബ്ദുൾ റൗഫാണ്.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like