ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും, ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്; പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നന്ദിയുമായി ഫാദർ. ജെൻസൺ ലാസലേറ്റും, ആൻസി ആന്റുവും

വൈദിക അന്തസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ കിഡ്നി ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് അർഹരായവരെ തന്റെ കണ്മുൻപിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഫാദർ. ജെൻസൺ പറഞ്ഞു. 

ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ നടവയൽ ലാസലേറ്റ് ആശ്രമത്തിലെ മരിയൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഫാ. ജെൻസൺ തന്റെ കിഡ്നി പകുത്ത് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 6 - വർഷമായി കിഡ്നി തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് ഡയാലിസിസുമായി കഴിയുന്ന മൂന്ന്മുറി സ്വദേശി  മാങ്കു കുറ്റിപ്പാടം കണ്ണമ്പുഴ ആൻസി ആന്റു (26 ) വിന് ആണ് ദൈവദൂതനെപ്പോലെ സഹായവുമായി ഫാദർ ജെൻസൻ എത്തുന്നത്.


വൈദിക അന്തസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ കിഡ്നി ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് അർഹരായവരെ തന്റെ കണ്മുൻപിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഫാദർ. ജെൻസൺ പറഞ്ഞു. വൃക്കദാനത്തിന്റെ, ഭാഗമായി 10 - കി.ലോ ശരീരഭാരം ഈ വൈദികൻ  കുറച്ചിരുന്നു. എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ 27-09-2021 തിങ്കളാഴ്ച്ച ഇരുവരുടെയും സർജറി വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി. കുറച്ച് ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും, ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നന്ദിയുണ്ടെന്നും, ഫാദർ. ജെൻസൺ ലാസലേറ്റും, ആൻസി ആന്റുവും മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

സ്വന്തം കിഡ്നി സമ്മാനമായി നൽകി ഫാദർ. ജെൻസൺ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like