യുദ്ധമികവിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം T-55 ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചു പാങ്ങോട് സൈനിക കേന്ദ്രം

  • Posted on February 28, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 144 Views

തിരുവനന്തപുരം: 1971ലെ യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വലിയ ടാങ്കായ ടി -55 ൻ്റെ പ്രവർത്തന മികവിനെ അനുസ്മരിച്ചും മാതൃരാജ്യത്തിനായുള്ള സേവനത്തെ ആദരിച്ചും തിരുവന്തപുരം പാങ്ങോട് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നഗര വീഥിയിൽ  ടി-55 ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചു.  പാങ്ങോട് സൈനിക കേന്ദ്ര മേധാവി ബ്രിഗേഡിയർ ലളിത് ശർമ ഇന്ന്  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.  1966 മുതൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ  ടി-55 ടാങ്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആധുനിക യുദ്ധ ടാങ്കുകളിലൊന്നായിരുന്നു. കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ സോവിയറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ടി-55 പ്രധാനമായും വാങ്ങിയത്.  പിന്നീട് 225 എണ്ണം T-55 ടാങ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാർ 1968-ൽ USSR-മായി ഒപ്പുവച്ചു.  2011 മെയ് വരെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ കവചിത സേനയുടെ സേവനത്തിലായിരുന്ന T-55 ടാങ്ക്, 1971-ലെ ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചനയുദ്ധത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.  ടി-55 നേക്കാൾ മികച്ച സവിശേഷതകളുള്ള തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച MBT-വിജയന്തയെയാണ് പിന്നീട് സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചത്.  യുദ്ധമുഖത്ത് മികവ് തെളിയിച്ച ടി-55 ടാങ്ക് എന്ന യുദ്ധക്കുതിര, ഇപ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ പാങ്ങോട് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ കാണാം.


പ്രത്യേക ലേഖകൻ

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like