എൻ മലയാളം പ്രഭാത ചിന്ത

കഥയും കാര്യവും ep 16

ജീവിത വിജയം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന്  രസകരമായ രീതികളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഫാദർ ഷാജൻ ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like