ഓണസദ്യ കെങ്കേമമാക്കാൻ ഒരു കിടിലൻ അട പ്രഥമൻ

ഓണസദ്യ കെങ്കേമമാകണമെങ്കിൽ അട പ്രഥമൻ കൂടിയേതീരൂ

ഓണസദ്യ കെങ്കേമമാകണമെങ്കിൽ അട പ്രഥമൻ കൂടിയേതീരൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സദ്യയിലെ പ്രധാന വിഭവമാണ് അടപ്രഥമൻ. 

അട അരി,  കശുവണ്ടി, തേങ്ങ,  ഈന്തപ്പഴം, ശർക്കര, നെയ്യ്  ഒക്കെ ചേർത്ത് രുചികരമായ അട പ്രഥമൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം  എന്ന് നോക്കാം.

ഓണപ്പാട്ട്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like