പഞ്ഞി മിഠായി ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാം

പഞ്ഞി മിഠായി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം 

കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മധുരമൂറും പഞ്ഞിമിഠായി. അതിനാൽ തന്നെ ബേക്കറിയുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ആവേശത്തോടെ പഞ്ഞി  മിഠായി ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്.എന്നാൽ ഈ പഞ്ഞി മിഠായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി നോക്കിയാലോ.

പഴം കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വിഭവം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like