അസാധ്യ രുചിയിൽ ചോക്കോചിപ്പ് കുക്കീസ്‌ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? "40000പൗണ്ട്''(18144 Kg) ഭാരമുള്ള ഭീമൻ ചോക്കോചിപ്പ് കുക്കിയെ പരിചയപെട്ടാലോ?

കുക്കിയുടെ മധുരവും ഒപ്പം ചോക്ലേറ്റിന്റെ മാധുര്യവും ചേരുമ്പോൾ ഈ വിഭവം നാവിൻ തുമ്പിൽ ഒരു പ്രത്യേക രുചി ചേർക്കുന്നു.

ലോകത്ത് എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമാണ് ചോക്കോ ചിപ്പ്  കുക്കീസ്‌ .പ്രത്യേകിച്ച്, കുട്ടികൾക്ക് ഈ വിഭവത്തോടു ഒരു പ്രത്യേക മമതായാണ്. കുക്കിയുടെ മധുരവും ഒപ്പം ചോക്ലേറ്റിന്റെ മാധുര്യവും ചേരുമ്പോൾ ഈ വിഭവം നാവിൻ തുമ്പിൽ ഒരു പ്രത്യേക രുചി ചേർക്കുന്നു.ചോക്ലേറ്റ്ചിപ്പ് കുക്കിയുടെ ചില രസകരമായ വസ്തുതകളെ പരിചയപ്പെടാം. 

1.ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് കുക്കി ആകസ്മികമായാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് . 1930 കളിൽ, മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ വിറ്റ്മാനിലെ ടോൾ ഹൗസ്  ഇൻ ഉടമ റൂത്ത് വേക്ക്ഫീൽഡ്, പൊടിഞ്ഞ  ചോക്ലേറ്റ് ബാർ കഷണങ്ങൾ അവളുടെ കുക്കി മിശ്രിതത്തിലേക്ക്  ചേർത്തു, അവ ഉരുകുമെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ, പകരം ക്ലാസിക് ഡെസേർട്ട് പിറന്നു.

2.ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് കുക്കികളെ ആദ്യം "ബട്ടർ‌ഡ്രോപ്പ് ഡു കുക്കികൾ" എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. വേക്ക്ഫീൽഡിന്റെ പാചകക്കുറിപ്പ് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്  ബോസ്റ്റൺ പത്രത്തിലാണ്. 1936-ൽ അവർ തന്റെ ആദ്യത്തെ പാചകപുസ്തകം ''ടോൾ ഹൗസ് ട്രൈഡ് ആൻഡ് ട്രൂ''  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, അവയ്ക്ക് "ചോക്ലേറ്റ് ക്രഞ്ച് കുക്കികൾ" എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.

3.ആദ്യത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് കുക്കി ഇന്നത്തേതിന്റെ കാൽ ഭാഗം മാത്രം വലുപ്പം ഉള്ളതായിരുന്നു  , മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു കടിയിലൂടെ തന്നെ വിഴുങ്ങുവാനും സാധിക്കുന്നതായിരുന്നു . ഇത് വളരെ ക്രിസ്‌പിയും ക്രെഞ്ചിയും ആയിരുന്നു 

4.വേക്ക്ഫീൽഡിന്റെ പാചകക്കുറിപ്പിനായി നെസ്‌ലെ അവർക്ക് ആജീവനാന്തം ചോക്കലേറ്റ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. വേക്ക്ഫീൽഡിന്റെ പാചകക്കുറിപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയതിനുശേഷം കമ്പനി , ഇന്ന്  ലോകത്താകമാനം ലഭ്യമായ  ടിയർഡ്രോപ്പ് ആകൃതിയിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ്  1939 ൽ കണ്ടുപിടിച്ചു.

5 . ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് കുക്കിക്ക് 40,000 പൗണ്ട് (18144 kg) തൂക്കവും 101 അടി വ്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നു. നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ഫ്ലാറ്റ് റോക്കിലുള്ള ദി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ബേക്കിംഗ് കമ്പനി 2003 ലാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്.

6.ഇത് അമേരിക്കയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുക്കിയാണ്. അമേരിക്കയിലെ മുതിർന്നവരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും  മറ്റേത് ഇനം കുക്കികളെക്കാളും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് ചോക്കോചിപ്പ് കുക്കി ആണ്.


എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പനീർ സാൻഡ്‌വിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ...പനീറിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെയും മനസിലാക്കാം.

Author
No Image

Naziya K N

No description...

You May Also Like