അവതാരരൂപിണി - ഭക്തിഗാനം

ഈ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുരാതന കാലം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഐതിഹ്യമാണ് സീതാദേവിയും, ലവകുശന്മാരും ഇവിടെ വന്നു താമസിച്ചു എന്നത്. 

വയനാട് ജില്ലയിലെ പുൽപ്പള്ളി ശ്രീ സീത ലവകുശ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആര്യ വയനാട് ആലപിച്ച ഭക്തിഗാനമാണ് അവതാര രൂപിണി. ജാതിമതഭേദമെന്യേ പങ്കെടുക്കുന്ന സീതാ - ലവ, കുശ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഭക്തിഗാനത്തിലേക്ക്.    

വരികൾ, സംവിധാനം: എൻ.ആർ. കെ

ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ :ജിസ്സ് ആൻഡ് സുനി (സങ്കീർത്തനം ഓർക്കസ്ട്ര)

എഡിറ്റിംഗ്:  മുനീർ താനൂർ 

റെക്കോർഡിങ് : ഷാഡോ ക്രിയേഷൻസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ

സംഗീതസംവിധാനം : കുഞ്ഞിക്ക ബത്തേരി.

നിർമ്മാണം:  അമൽ ബാബു പ്രൊഡക്ഷൻസ്.

ക്യാമറ: ജിനിൽ രാജ് സെവൻ ആർട്സ്  ഫോട്ടോഗ്രാഫി

തിന്താരോ, തിന്താരോ - നാടൻ പാട്ട്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like