തിന്താരോ, തിന്താരോ - നാടൻ പാട്ട്

മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടൻ പാട്ട് കേട്ട് നോക്കാം

വയനാട് ജില്ലയിലെ പുൽപ്പള്ളി, കാപ്പി സെറ്റ് ഗവ ഹൈസ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസിലും പത്താം ക്ലാസിലും പഠിക്കുന്ന സഹോദരിമാരായ ദേവി കൃഷ്ണയും, അഞ്ജന കൃഷ്ണയും ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാതെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടൻ പാട്ട് കേട്ട് നോക്കാം.

ന്യൂ ഇയർ സോങ്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like