രഞ്ജു - രഞ്ജിമാരുടെ കിടിലൻ അലോവേര, ഉലുവ ഫേസ് പാക്ക്

കറ്റാർ വാഴ, ഉലുവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള  ഒരു ഫെയ്സ് പാക്ക് ഒന്ന് പരിചയപെട്ടു നോക്കാം

അങ്കമാലിയിൽ സ്വന്തമായി മേക്കപ്പ് സ്റ്റുഡിയോ നടത്തുന്ന രഞ്ജു - രഞ്ജിമാർ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ബ്യൂട്ടീഷൻ രംഗത്ത് നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു തരുന്ന, അവരുടെ വേറിട്ട കറ്റാർ വാഴ, ഉലുവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള  ഒരു ഫെയ്സ് പാക്ക് ഒന്ന് പരിചയപെട്ടു നോക്കാം.

വണ്ണം കുറക്കാൻ ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ്‌

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like