ബീറ്റ്റൂട്ട് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്

രുചി  കൂട്ടുകളിൽ എന്നും പുതുമ തേടി അലയുന്നവരാണ് നമ്മൾ.  പലതരം രുചികൾ ദിവസവും പരീക്ഷിക്കാറുമുണ്ട് . അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ വിളമ്പാൻ ഇഷ്ട്ടമുള്ള നമ്മുക്ക് പുതുമ നൽകുന്ന രുചികൂട്ടാണ് ബീറ്റ്റൂട്ട് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. ഈ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ സ്വദേറിയ  നമ്മുടെ തീൻമേശയിൽ പുതിയൊരു സ്വദാവട്ടെ ഇത്.

ശർക്കര ഇട്ട് ഒരു കിടിലൻ ജ്യൂസ്

Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like