മോഹൻലാൽ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി

മോഹൻലാൽ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി, രുചി നോക്കി ഭാര്യ സുചിത്ര


അഭിനയ കല പോലെതന്നെ പാചക കലയിലും മികവ് തെളിയിച്ച നടൻ ആണ് മോഹൻലാൽ. അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ച  ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാവുന്നത്.

പനീർ ബർഗ്ഗർ - ഈ വിഭവത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഇന്നും അവ്യക്തമാണ്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like