കള മൊഴിയുടെ മനോഹരമായ കള കളകൂജനം

കളമൊഴിയുടെ മനോഹരമായാ ശബ്ദം നമുക്ക് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം

വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂതാടി പഞ്ചായത്തിൽ താന്നികുന്ന് കോളനിയിലെ  കളമൊഴിയെന്ന പാട്ടുകാരിയാണ് ട്രൈബൽ ബാൻഡ് ആയ എൽസ മീഡിയയിലൂടെ കള കളകൂജനം എന്ന മനോഹരഗാനം  ആലപിക്കുന്നത്. ശ്രീ നാരായണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ കളമൊഴിയുടെ മനോഹരമായാ ശബ്ദം നമുക്ക് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം.

ഗോത്ര ഗാനം ആലപിച്ച് ശ്രീരാജലക്ഷ്മി

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like